CFPlus 0.9976

CFPlus 0.9976

Marc A. Lehmann – Open Source –
CFPlus is a modern client for Crossfire+ and
Crossfire MMORPG game servers. It offers a large
map, an elaborate menu and help system,
dialog-based character setup, and an innovative
command completer and macros, and supports all CF+
extensions: dialog-based NPC interaction, enhanced
map protocol (health and dialogue information),
and the graphical minimap. It is based on Perl,
SDL, and OpenGL for high performance on modern
systems, and works on both Unix and Windows. Ports
to other platforms should be very easy and are
underway.

Genel bakış

CFPlus kategori (2) Marc A. Lehmanntarafından geliştirilen bir Open Source yazılımdır.

CFPlus 0.9976 06.09.2008 Tarihinde yayımlanan, be. O başlangıçta bizim veritabanı üzerinde 24.08.2007 eklendi.

CFPlus aşağıdaki işletim sistemlerinde çalışır: Windows.

CFPlus bizim kullanıcıların henüz derecelendirilmiş değildir.


CFPlus İçin bana bir daha gözden geçirme !

Güvenli ve ücretsiz indirme UpdateStar tarafından kontrol

Kalış güncel
UpdateStar ile ücretsiz.

Benzer aramalar

Güncel Haberler

Tüm sürümler